Rafał Szewczenko

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych oraz Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie e.V.

Przyjmuje w: Poniedziałki w godzinach 9:00-17:00

Doświadczenie i kwalifikacje

O specjaliście

Do kompetencji optometrysty należy:

– badanie oczu i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny stanu zdrowia narządu wzroku i określania charakteru oraz zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;

– badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;

– wykrywanie, diagnozowanie chorób oczu; konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;

– wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;

– udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;

• dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;

• udzielanie porad związanych ze stanem narządu wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok osób starszych, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;

• wykonywanie innych zadań pokrewnych.

Specjalizacje

 • Przesiewowe badanie wzroku u dzieci i dorosłych
 • Pomiar kąta zeza
 • Diagnostyka poszczególnych stopni widzenia obuocznego
 • Badania widzenia obuocznego dla kierowców
 • Dobieranie okularów dla dzieci i dorosłych
 • Dobieranie soczewek kontaktowych
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego IOP u dzieci i dorosłych
 • Perymetria (badanie pola widzenia)
 • Topografa rogówki

Choroby

 • Badanie wszystkich rodzajów zeza (kryty, jawny, akomodacyjny, pozorny, zbieżny, rozbieżny, skośny)
 • Wykrywanie niedowidzenia
 • Dobieranie pomocy optycznej dla słabowidzących
 • Terapia widzenia u dzieci i dorosłych (problemy z widzeniem obuocznym oraz z akomodacją)

Dodatkowe informacje